Програма за месеца

03
03 юли 2021 14:00 часа
04
04 юли 2021 14:00 часа
10
10 юли 2021 14:00 часа

Новини

XIV КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА май, 2021 г. – Перник

За конкурса изпратиха своите творби 82 деца от България – от Перник, София, Радомир, Пазарджик, Сливен, Габрово, Благоевград, Бургас, както от Белгия.

По регламент, младите художници могат да участват с една рисунка индивидуално:

Награден фонд:

- грамота за участие

- за всяка възрастова група и категория се присъждат дипломи и медали за

I-во, II-ро и  III-то място, дипломи за поощрения

- награда на Кмета на Община Перник – статуетка и парична сума от 100 лева за изключително ярко дарование

- награда за най-малък участник

ЖУРИ на XIV КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА – гр. ПЕРНИК, 2021 г.

1. Проф. д-р Бисера Вълева – председател на журито, художник, преподавател в СУ„Св. Кл. Охридски и НХА, гр. София, член на Съюза на българските художници.

2. Валентин Топалов – художник, член на Съюза на българските художници.

3. Ерика Боянова – председател на журито, художник, преподавател в НУИИ „Проф. Илия Петров“, гр. София.

Публикувано на: 2021-05-11 14:38:19