60 години ПГ по икономика - гр. Перник

06
60 години ПГ по икономика - гр. Перник
06.12.2022 г. - 60 години ПГ по икономика - гр. Перник - Музикално фоайе, Дворец на културата  - 11:00 часа
06 декември 2022 11:00 часа