Откриване на XVIII Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти

18
Откриване на XVIII Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти
18.04.2024 г. - Откриване на XVIII Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти - Перник, 2024г.​​  - Тържествена зала, Минна дирекция  - 18:00 часа
18 април 2024 18:00 часа