Проекти

2002 г. - „100 години оркестрово дело в България – Перник 2002” - 
концертен цикъл, посветен на 100 - годишнината на Духов оркестър – Перник /НЦ „Музика и танц” – Министерство на културата/


2004 г. - „50 - годишен юбилей на Обединена школа по изкуствата” -  концертни изяви на възпитаниците на Обединената школа по изкуствата
/НЦ „Музика и танц” – Министерство на културата/


2004 г. - „Ноемврийски музикални дни” - с участието на КО ”Орфей”, Духов оркестър, изпълнители от ОШИ, основна цел предоставяне на сцена на млади таланти /НЦ „Музика и танц” – Министерство на културата/

2005 г. - „30 години Камерен оркестър „Орфей” – Перник” – концертен цикъл с настоящи и бивши изпълнители на КО „Орфей” /НЦ „Музика и танц” – Министерство на културата/


2006 г. -  „Мостове към Балканите” – концертно турне на Духов оркестър в Р Македония /Дирекция „Музика и танц” – Министерство на културата/


2006 г. - „Фолклорът – да оставим нещо и след нас” – издаден компактдиск на Народен оркестър /Дирекция „Музика и танц” – Министерство на културата/


2006 г. - „Качествено обучение чрез мултимедия” – Програма „Младежко развитие” - Корпус на Мира, САЩ – закупена мултимедийна техника


2007 г. - „Празнично утро – 105 години Духов оркестър - Перник” /Дирекция „Музика и танц” – Министерство на културата/ - нефинансиран


2007 г. - „Светът на детето в музиката” - представяне на  музикалната пиеса ”Моите играчки” от Румен Бальозов в изпълнение на КО „Орфей”
/Дирекция „Музика и танц” – Министерство на културата/


2008 г. - „Волни тромпети” – издаден компактдиск на Духов оркестър – Перник  /Дирекция „Музика и танц” – Министерство на културата/


2008/2009 г. - „Дико Илиев – танцът, детето и мечтата” – цикъл музикално – образователни лектории с участието на Духов оркестър – Перник,  в училища и детски градини в гр. Перник  /Дирекция „Музика и танц” – Министерство на културата/


2009 г. - „С Граово в сърцето” – цикъл музикално – образователни лектории с участието на Народен оркестър в училища и детски градини в гр. Перник  /Дирекция „Музика и танц” – Министерство на културата/

2013 г. - „Бъдещето започва от днес” – проект по програма „Дебюти” към НФК – сцена за изява на млади дарования с участието на КО „Орфей”

2015 г. - „Фолклорът – настояще и бъдеще” – проект по програма „Дебюти” към НФК – сцена за изява на млади дарования с участието на Народния оркестър

2018 г. - "Славянски мостове" - проект по програма "Мобилност" към НФК - участие на Духовия оркестър в ХV Международен фестивал на духовите оркестри "Златен тромпет" в Биелско-Бяла, Полша.