Програма

03
Откриване на Ноемврийски музикални дни
03.11.2018 г. -  Откриване на Ноемврийски музикални дни – Перник,  2018 - 18.00 ч. – Музикално фоайе,  Дворец на културата
03 ноември 2018 18:00 часа
05
Образователен концерт на КO „Орфей”
05.11.2018 г. - Образователен концерт на Камерен оркестър „Орфей” при ОК Дворец на културата, диригент Райчо Христов - ДГ№4 “Чуден свят” - 10.30 часа
05 ноември 2018 10:30 часа
06
Образователен концерт на Народния оркестър
06.11.2018 г. - Образователен концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на културата с ръководител Венцислав Андонов - ДГ№15 “Райна княгиня” - 10.30 часа
06 ноември 2018 10:30 часа
20
Концерт на Духовия оркестър
20.11.2018 г. - Концерт на Духовия оркестър към ОК Дворец на културата, диригент Трифон Трифонов, солист Николета Станойкова - Малък салон, Дворец на културата - 18.00 часа
20 ноември 2018 18:00 часа
21
Концерт на Камерен смесен хор „Иван Топалов”
21.11.2018 г. - Концерт на Камерен смесен хор „Иван Топалов” по повод Деня на християнското семейство, диригент Антоанета Георгиева, на пианото Михаил Добрев - Галерия „Л. Гайдаров”, Дворец на културата - 18.00 часа
21 ноември 2018 18:00 часа
22
„Фолклорът – настояще и бъдеще” - концерт на Народния оркестър
22.11.2018 г. - „Фолклорът – настояще и бъдеще” - концерт на Народния оркестър към ОК Дворец на културата с ръководител Венцислав Андонов - Малък салон, Дворец на културата - 18.00 часа
22 ноември 2018 18:00 часа
26
Образователен концерт на Народния оркестър
26.11.2018 г. - Образователен концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на културата с ръководител Венцислав Андонов за ученици от СУРИЧЕ  ”Д-р  П. Берон” гр.Перник - Малък салон, Дворец на културата - 13.00 часа
26 ноември 2018 13:00 часа
27
Концерт на ученици и преподаватели от ОШИ
27.11.2018 г. - Концерт на ученици и преподаватели от Обединената школа по изкуства към ОК Дворец на културата - Малък салон, Дворец на културата - 17.30 часа
27 ноември 2018 17:30 часа
28
Закриване на Ноемврийски музикални дни
28.11.2018 г. - Закриване на Ноемврийски музикални дни – Перник,  2018, Концерт на Калуди Калудов  и  Анна Дитри – Калудов, с участието на музиканти от Духовия оркестър и Камерен оркестър ”Орфей”  към  ОК Дворец на културата - Перник - Голям салон,  Дворец на културата - 18.00 часа
28 ноември 2018 18:00 часа
29
Образователен концерт на Народния оркестър
29.11.2018 г. - Образователен концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на културата с ръководител Венцислав Андонов - ДГ№8 “Изворче” - 10.30 часа
29 ноември 2018 10:30 часа