Мажоретен състав

Мажоретният състав е създаден през 2006 година от хореографа на АНПТ”Граовска младост” Тодор Тодоров, в състава му влизат ученици от община Перник.

Мажоретният състав взема участие в съвместни концерти и дефилета в програмите на общоградските тържества в гр.Перник и регионални прояви. През 2007 год. участва в ІІІ-тия фестивал на духовите оркестри и мажоретни състави в гр.Поморие, през 2008 год. – ХІ-ти празници на духовите оркестри „Дико Илиев” в гр.Монтана, през 2009 год. – празници на духовите оркестри „130 години от създаването на първия професионален духов оркестър в България н гр.Димитровград.