Галерия - Приветствия и информация за X Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти - Перник, 2015г.