Награждаване на призьорите от ХVIII МФМИ „Сурва – Перник, 2019”

22
Награждаване на призьорите от ХVIII МФМИ „Сурва – Перник, 2019”
22.02.2019 г. - ,Награждаване на призьорите от  ХVIII  МФМИ „Сурва – Перник, 2019” - Малък салон, Дворец на културата - 18.00 часа
22 февруари 2019 18:00 часа