ХІV Международен конкурс за млади изпълнители

12
ХІV Международен конкурс за млади изпълнители
12-14.04.2019 г. - ХІV Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти и ХІІ  Конкурс за детска рисунка  -  Дворец на културата    
12 април 2019 16:30 часа