Откриване на Ноемврийски музикални дни

03
Откриване на Ноемврийски музикални дни
03.11.2018 г. -  Откриване на Ноемврийски музикални дни – Перник,  2018 - 18.00 ч. – Музикално фоайе,  Дворец на културата
03 ноември 2018 18:00 часа