Съвещание на Камарата на строителите

10
Съвещание на Камарата на строителите
10.03.2023 г. - Съвещание на Камарата на строителите - Малък салон, Дворец на културата  - 17:00 часа
10 март 2023 17:00 часа