„Фолклорът – настояще и бъдеще” - концерт на Народния оркестър

22
„Фолклорът – настояще и бъдеще” - концерт на Народния оркестър
22.01.2021 г. - „Фолклорът – настояще и бъдеще” – „Да започнем отначало ...” – концерт на Народния оркестър към ОК Дворец на културата - Малък салон, Дворец на културата - 18:00 часа
22 януари 2021 18:00 часа