Връчване на наградите от XIII Конкурс за детска рисунка

22
Връчване на наградите от XIII Конкурс за детска рисунка
22.09.2020 г. - Връчване на наградите от XIII Конкурс за детска рисунка, организиран от ОК Дворец на културата - Перник - 12.00 ч. – пред Дворец на културата
22 септември 2020 12:00 часа