Представяне стихосбирката „Винаги на път”

26
Представяне стихосбирката „Винаги на път”
26.03.2020 г. - Представяне стихосбирката „Винаги на път” на Искра Николова - 17.30 ч. – Малък салон, Дворец на културата
26 март 2020 17:30 часа