ХІІІ Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти и ХІ Конкурс за детска рисунка

27
ХІІІ Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти и ХІ Конкурс за детска рисунка
27-29.03.2018 г. - ХІІІ Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти и ХІ  Конкурс за детска рисунка - 16.30 ч. – Музикално фоайе, Дворец на културата
27 април 2018 16:30 часа