Програма за месеца

10
10 декември 2018 17:30 часа
12
12 декември 2018 17:30 часа
15
15 декември 2018 11:00 часа
18
18 декември 2018 17:30 часа

За контакти


ОБЩИНСКИ КОМПЛЕКС ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

гр. Перник,  пл.  „Кракра”   №  1
тел.:   +359  76  60 46 33
факс:   +359  76  60 46 33
e-mail:  office@palacepernik.com


За връзка с нас

Петьо Фетфов
Директор
тел./факс:   +359  76  60 46 33
GSM: 0888 52 03 72
 
   
НАДЕЖДА ЛОЗАНОВА
Ръководител Административно-стопанска дейност
тел.:  + 359  76  60 05 16
СОНЯ  СТАНЧЕВА
Ръководител Културна дейност
тел.:  + 359  76  60 07 71
 
ЙОАННА КОЗАРЕВА
Ръководител на Обединена школа по изкуствата
тел.:  + 359  76  60 03 33
e-mail:schoolofarts@abv.bg
 
Десислава Миленова
Главен счетоводител
тел.:  + 359  76  60 15 92